№ 2 Мемлекеттік сатып алу

Жазба орналастырылды 07.07.2020

Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ)

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ)

Дополнительная характеристика (на казахском языке)

Количество, объём

Цена за единицу, тенге

Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге

Утвержденная сумма на первый год трехлетнего периода

 
 

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланумен суық сумен жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері арқылы суды беру, тарату және суық сумен қамтамасыз ету бойынша қызметтер

1

1875000

1875000

1875000