№ 3 Мемлекеттік сатып алу

Жазба орналастырылды 07.07.2020

Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ)

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ)

Дополнительная характеристика (на казахском языке)

Количество, объём

Цена за единицу, тенге

Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге

Утвержденная сумма на первый год трехлетнего периода

 
 

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу бойынша қызмет көрсетулер

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша қызметтер.

Ішкі және тұрмыстық қажеттіліктерге арналған ыстық суды (жылу энергиясын) беру, тарату жөніндегі қызметтер

1

2637500

2637500

2637500